Beduiner – ørkenens vandrende folk

Emiraternes beduiner i det 21. århundrede

Vores traditionelle billede af beduinerne er romantisk. Vi ser beduinerne for os, som mennesker, der lever i fuldendt pagt med den barske og smukke natur og med enkle og simple behov.

I dag er de fleste beduiner imidlertid for længst holdt op med at vandre. De er blevet bofaste og arbejder i stedet i turistindustrien – hvis de da ikke er blevet kongelige, som det for eksempel er tilfældet i De Forenede Arabiske Emirater.

Beduinernes kameler er afløst af firhjulstrækkere, mobiltelefoner og parabolantenner. De traditionelle sorte gedehårstelte er næsten helt forsvundet, og i Emiraterne er de nuværende styrtende rige kongelige familier ud af ældgamle beduinslægter.

Det frie liv under ørkenens stjerner er nu blevet en fritidsbeskæftigelse for mange beduiner. Men familie- og stammefølelsen har ikke ændret sig, og sammen med begreber som frihed, gæstfrihed, ære og mod står disse følelser stadig som det stærkeste og mest centrale i beduinernes kultur.

Fra nomadeliv til statsdannelse

Ordet beduin er en fællesbetegnelse for de arabiske nomadestammer, der i årtusinder har vandret frit omkring i Nordafrika, Syrien, Jordan, Irak og på Den arabiske Halvø.

I årene efter 1. verdenskrig begyndte de forskellige lande imidlertid at kontrollere beduinerne og deres vandringer. Intet statsapparat var interesserede i at have store grupper af mennesker til at krydse frem og tilbage over landegrænserne, og især var man ikke interesserede i beduinernes plyndringstogter mod bl.a. andre stammer. Beduinerne blev bofaste, begyndte at dyrke jorden, handle med varer og tage arbejde både på landet og i byerne.

Selv om der umiddelbart var store økonomiske fordele ved at opgive nomadelivettil fordel for et fast arbejde, var langt fra alle beduiner der lige begejstredefor deres nye levevilkår. Mange lod sig under mere eller mindre frivillig tvang sig bosætte der, hvor myndighederne fandt det passende.

Det, at de fleste beduiner nu er fastboende, har fået store konsekvenser for deres livsførelse, men mange aspekter af beduinkulturen forbliver samtidig uforandrede.

Beduinernes æresbegreber

Et eksempel er deduinernes æresbegreber, der har ældgamle rødder og stadig er meget stærke. Stammelederen og, længere nede i hierarkiet, familiens overhoved, kan kontrollere stammens og familiens medlemmer. Noget nær det værste, der kan ske, er, hvis en beduin kaster skam over sin familie eller stamme ved eksempelvis ikke at kunne opføre sig ordentligt. Skammen vil klæbe til familien og stammen i årevis.

Beduinernes gamle territoriegrænser er principielt set udviskede i dag, men man respekterer man stadig hinandens områder og spørger om lov, hvis man skal krydse ind over en anden stammes grænser.

Stammens familieliv

Familien, klanen og stammen betyder stadig alt for den enkelte beduin – i nævnte rækkefølge. Ægteskaber indgås ofte mellem fætre og kusiner, og selvom deciderede tvangsægteskaber forekommer, er det ikke er almindeligt længere i alle stammer.

Beduinkvinder har i teorien ret til at vælge deres egen mand, men i praksis er der så mange forhold, der skal tages hensyn til, når en beduin indgår ægteskab, at hensyn til familien og familiens ønsker ofte får indflydelse. På den måde sikrer man sig, at mandens familie og ikke mindst hans økonomiske formåen står mål med det, kvindens familie ønsker.

Kongelige beduiner

I De Forenede Arabiske Emirater stammer de kongelige familier fra forskellige beduinstammer. Det gør i virkeligheden alle indfødte emiratier, og man værner om den særlige emiratiske kultur, der grundlæggende er en beduinkultur. Myndighederne udbetaler bl.a. kontante præmier til unge emiratier, der gifter sig og stifter familie med en anden emirati.

Kun knapt 15 % af befolkningen i Emiraterne er lokale statsborgere, resten er gæstearbejdere fra fattige lande i Asien.

Vent venligst, mens vi leder efter den perfekte rejse til dig. Imens har vi fundet nogle facts om det at rejse

Louvre er verdens mest besøgte museum med over 9 mio besøgende om året.

Vent venligst

Din anmodning behandles...