Årsafbestillingsforsikring

Årsafbestillingsforsikringen dækker, hvis du eller en i din nærmeste familie bliver akut, alvorligt syg, kommer alvorligt til skade eller dør. Den dækker også, hvis du bliver skilt, afskediget eller skal til reeksamen.

I nogle situationer dækker afbestillingsforsikringen også din rejse, hvis du skulle afsted med nogen, der ikke er en del af din husstand, og de bliver nødt til at afbestille.

Årsafbestillingsforsikringen er en del af Årsrejseforsikringen, som du kan tilkøbe hos Alm. Brand.

Læs meget mere om Årsafbestilling og Årsrejseforsikring her.