Indførsel af animalske fødevarer i EU

På grund af risikoen for, at der føres sygdomme ind i Den Europæiske Union (EU), gælder der strenge regler for indførsel af visse animalske produkter til EU. Alle animalske produkter, der ikke overholder disse regler, skal afleveres ved ankomsten til EU til officiel bortskaffelse. Hvis man ikke deklarerer sådanne varer, kan der pålægges en bøde eller iværksættes retsforfølgelse.

I forbindelse med EU Forordning 206/2009 skal vi som rejsebureau videregive til de af vores gæster, der rejser uden for EU, en detaljeret oversigt over, hvilke produkter, der er omfattet. Denne oversigt er angivet i forordningens bilag IV, som du kan se her.