Indførsel af planter til Danmark/EU

Kort fortalt: Du må som privatperson ikke indføre levende planter og planteprodukter (frugt, frø mv) til Danmark/EU. Dette gælder alt fra orkideer købt i Thailand til ørkenroser/Jerikoroser købt i Egypten.

Det er altså ikke længere er muligt at have en plante, en buket blomster eller lidt frugt i bagagen, når du ankommer til EU fra et land udenfor EU uden at disse følges af et plantesundhedscertifikat.

Hvis du medbringer “planter til plantning herunder visse typer af frø til udsæd” skal disse anmeldes til import og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen.

Når du som privatperson indfører planter til Danmark/EU, skal du overholde to forskellige regelsæt: Dels Washingtonkonventionen (officielt kaldet CITES) og dels Plantesundhedsbestemmelserne, som skal forhindre, at farlige plantesygdomme og skadedyr bliver indført til Danmark. Dette gør det desværre lidt kompliceret at indføre levende planter til Danmark fra lande uden for EU.

Generelt set kan du gå ud fra, at for alle levende planter gælder det, at der er krav om plantesundhedscertifikat. Dette krav gælder også for privatpersoner. Privatpersoner er imidlertid fritaget fra krav om importkontrol af de fleste planteprodukter. Kun hvis private rejsende medbringer planter til plantning (levende planter), skal varen forhåndsanmeldes til og importkontrolleres af Landbrugsstyrelsen.

Du kan læse meget mere om konventionerne og importregler for private på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.