Medicin på rejsen

Når du rejser til et andet land, har du selv ansvaret for på landets ambassade/repræsentation i Danmark at undersøge, hvilke regler der gælder for at medbringe medicin til eget forbrug til det pågældende land. Særligt medicin med euforiserende (narkotiske) stoffer er der opmærksomhed på pga. stoffernes misbrugspotentiale. Det betyder, at du ikke frit kan rejse med medicin med euforiserende stoffer. Hvis du er i tvivl om din medicin indeholder euforiserende stoffer, kan du spørge på apoteket eller hos din læge.

Schengenattest (pillepas)

Danmark har tilsluttet sig Schengen-konventionen. Det betyder, at der for rejser inden for EU som fx til Grækenland og Spanien (inkl. De kanariske Øer) er mulighed for at få udstedt en Schengen-attest for medicin med euforiserende stoffer til eget brug i en mængde svarende til rejsens længde, dog maksimalt 30 dage. Attesten udstedes på apoteket og er gratis. Du skal medbringe dit pas for at få en attest. Og du skal medbringe den originale attest på rejsen (en kopi er normalt ikke nok).

Der behøves ingen attest til fx astmamedicin, gigtmedicin, hjertemedicin, hormoner, infektionsmedicin mm. Spørg din læge eller på apoteket, om der kræves attest til din medicin.

Rejser uden for Schengen

Skal du rejse til fx Thailand, Tyrkiet eller Egypten – altså et land uden for Schengen-samarbejdet, skal du rette henvendelse til landets ambassade/repræsentation i Danmark for at få oplyst, hvorledes du skal forholde dig, og hvilken dokumentation du eventuelt skal medbringe.

Tilkendegiver ambassaden, at en attest er relevant dokumentation, kan apoteket eller egen læge udstede en medicinattest. Det er helt frivilligt, om den enkelte apoteker ønsker at udstede denne medicinattest, og apoteket fastsætter selv gebyret for dette. Din egen læge kan også mod et evt. gebyr udstede en sådan medicinattest.

Medicinattesten skal være udfærdiget på engelsk senest to uger før afrejse og som regel som minimum beskrive: