Reklamation / Kundeservice

Det er vores mål, at evt. problemer på rejsen løses på rejsemålet inden for en rimelig tid. Det er derfor vigtigt, at du meddeler eventuelle fejl eller mangler til vores personale på rejsemålet, så snart du opdager dem. Derved er vi i stand til at løse problemet hurtigt, og du kan fortsat nyde din ferie.

Reklamation efter hjemkomst

Hvis vi ikke er i stand til at hjælpe dig på rejsemålet, har du mulighed for at reklamere til os efter hjemkomsten. Din reklamation skal være skriftlig. Husk at oplyse dit reservationsnummer samt kontaktinformation. Vær opmærksom på, at behandlingstiden kan variere efter sæson. Vi bestræber os på at kunne svare dig inden for 3-5 uger.

Ankemuligheder

Er du i sidste ende ikke tilfreds med vores afgørelse, har du mulighed for at indbringe sagen for en ankeinstans.

Hvis din reklamation drejer sig om en pakkerejse (fx fly og hotel købt sammen) kan du indbringe sagen for Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby

Drejer sagen sig om køb af kun flybillet (flight only), kan du evt. anke vores afgørelse til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.