Wi-fi på hotel

En hel del af vores hoteller tilbyder gratis wi-fi på hele eller i dele af hotellets område. Du skal dog være opmærksom på, at dimensioneringen af disse wi-fi-installationer ofte ikke er overvældende, og kvaliteten svinger meget. Forbindelserne kan specielt være besværlige i perioder, hvor der er mange gæster på de enkelte hoteller og resorts.

Er du afhængig af en internetforbindelse fx i forbindelse med arbejde, anbefaler vi, at du på hotellet tilkøber efter en fast forbindelse, hvis dette er muligt. Alternativt kan du et lokalt datakort for et mindre beløb.

Du skal også være opmærksom på, at åbne wi-fi-systemer kan udgøre en risiko for, at din pc/tablet/mobil kan blive inficeret med virusser og sprede malware. Tager du ikke de nødvendige forholdsregler med antivirus- og firewall-programmer, kan det være muligt for uvedkommende at få adgang til dine personlige data og profiler.